Giá thiết kế

Trọn gói vnd/m²
330.0000

Đơn Giá Phần Thô Đây chỉ là đơn giá ước tính mức đầu tư Tùy theo chất lượng kết cấu, chất lượng điện, nước Trên thực tế phải dựa theo bảng vẽ chi tiết để bốc tách Dự đoán chi tiết mới chính xác và chất lượng Tất cả thông số sẽ được ghi trong hợp đồng

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc vnd/m²
100.000

Đầy đủ bảng vẽ Kiến trúc, 3D Nội Thất Hệ thống Kết cấu, Điện, Nước Dự toán Xây Dựng, tư vấn Vật Liệu Chọn nhà cung cấp thương hiệu uy tín Xuất hồ sơ kĩ thuật thi công

Bảng vẽ kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất vnd/m²
100.000

Bảng vẽ Full Nội Thất Bảng vẽ kĩ thuật Điện, Nước, Camera... Bảng vẽ chi tiết vật liệu, furniture Dự toán chi tiết nội thất ....

Phong cách tân cổ điển

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói vnd/m²
330.0000

Đơn Giá Phần Thô Đây chỉ là đơn giá ước tính mức đầu tư Tùy theo chất lượng kết cấu, chất lượng điện, nước Trên thực tế phải dựa theo bảng vẽ chi tiết để bốc tách Dự đoán chi tiết mới chính xác và chất lượng Tất cả thông số sẽ được ghi trong hợp đồng

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc vnd/m²
100.000

Đầy đủ bảng vẽ Kiến trúc, 3D Nội Thất Hệ thống Kết cấu, Điện, Nước Dự toán Xây Dựng, tư vấn Vật Liệu Chọn nhà cung cấp thương hiệu uy tín Xuất hồ sơ kĩ thuật thi công

Bảng vẽ kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất vnd/m²
100.000

Bảng vẽ Full Nội Thất Bảng vẽ kĩ thuật Điện, Nước, Camera... Bảng vẽ chi tiết vật liệu, furniture Dự toán chi tiết nội thất ....

Phong cách tân cổ điển

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm

Trọn gói vnd/m²
330.0000

Đơn Giá Phần Thô Đây chỉ là đơn giá ước tính mức đầu tư Tùy theo chất lượng kết cấu, chất lượng điện, nước Trên thực tế phải dựa theo bảng vẽ chi tiết để bốc tách Dự đoán chi tiết mới chính xác và chất lượng Tất cả thông số sẽ được ghi trong hợp đồng

Bảng vẽ KT, Nội thất

Kết cấu, M&E

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Kiến trúc vnd/m²
100.000

Đầy đủ bảng vẽ Kiến trúc, 3D Nội Thất Hệ thống Kết cấu, Điện, Nước Dự toán Xây Dựng, tư vấn Vật Liệu Chọn nhà cung cấp thương hiệu uy tín Xuất hồ sơ kĩ thuật thi công

Bảng vẽ kiến trúc

Kết cấu (none: cải tạo)

Hồ sơ xin phép XD

Giám sát tác giả

Nội thất vnd/m²
100.000

Bảng vẽ Full Nội Thất Bảng vẽ kĩ thuật Điện, Nước, Camera... Bảng vẽ chi tiết vật liệu, furniture Dự toán chi tiết nội thất ....

Phong cách tân cổ điển

Bảng vẽ 3D nội thất

M&E

Giám sát tác giả

.

Hầm nhân hệ số 1.9

Bán hầm nhân hệ số 1.7

Mái hệ số 0.5

*Giá chưa cọc, cừ tràm